....

Body language is the silent presentation of you, and it says a lot about you before you even open your mouth. Targeted training can make words and body language match.

..

Kropssproget - den lydløse præsentation af dig, siger meget, inden du overhovedet har åbnet munden. Målrettet træning får ord og kropssprog til at stemme overens

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 

....

Even before you open your mouth, your recipient formed a clear impression of you.  Much of the impression comes from your body language.  Therefore, be aware of your body language so that you can signal exactly what you want. You can also use body language targeted to give your words and performance more weight and thereby prevent others from taking your space. Instead you deliberately consume theirs. 

The vast majority use only 50 percent of the available options in their body language. It is a shame not to use it fully!  It is very valuable when using the full potential of your body language.  In working with music we have learned the techniques to enable you to hold the attention of your listeners by varying your expression. This also applies to body language. 

..

Allerede inden du har åbnet munden, har din modtager dannet sig et klart indtryk af dig.  En stor del af indtrykket kommer fra dit kropssprog.  Derfor skal du være bevidst om dit kropssprog, så du kan signalere netop det, du gerne vil. Så kan du også bruge kroppens sprog målrettet til at give dine ord og performance vægt, så du ikke lader andre tage dit rum, men at du helt bevidst indtager andres.

Langt de fleste bruger kun 50 procent af mulighederne i deres kropssprog.  Det er ærgerligt, når man nu har det! For det har stor værdi, at kunne bruge kropssprogets fulde potentiale. I arbejdet med musikken har vi lært teknikker, så vi kan fastholde vores modtager ved at variere vores udtryk. Det gælder også for kropssproget. 

....

 

....

"Each morning, I'll wake up and stand in a high power pose for two minutes. While I'm doing that, I'll close my eyes, breathe in deeply for a count of 3, hold for 1, and then breathe out fully for a count of 5. In this way, I combine breathing exercises, meditation, and power poses for a relaxing and confidence–boosting start to the day."

Amy Cuddy, social psykolog og forsker, USA til TED Talk

..

"Ved at strække hænderne op over hovedet og skyde brystet frem – i den særlige ”winner posture” øger du mængden af testosteron mens mængden af cortisol falder. Træn kroppen sådan 2 min hver dag, og bliv mere handlingsorienteret, mere heldig og håndter din eventuelle nervøsitet bedre. Vi har nu videnskabelig bevist effekten"

Citat: Amy Cuddy, social psykolog og forsker, USA til TED Talk

....


....

How to boost the capacity of your body language

Five modules of three hours each = 15 hours in total

..

 

Sådan booster du dit kropssprog

15 timer - 3 timer pr. gang = i alt 5 moduler

....

....

Analysis of your body language, your strengths and your potential for improvement. Training in posture, breathing and grounding.

..

Analyse af dit kropssprog, dine styrker og dit forbedringspotentiale. Træning i kropsholdning, vejrtrækning og grounding.

....

....

We train you in ‘Power Posture’ to give you energy and lower your stress level –  we work both on the physical and the mental level.

..

Vi træner dig i ”Power Posture” for at give dig energi, og for at sænke dit stress niveau – vi arbejder på både det fysiske og det mentale plan.

....

....

How to fill the room with your body language - or give space for others to do it: Gestures, how you walk, how you stand.

..

Sådan indtager du rummet med dit kropssprog - eller giver plads til at andre kan gøre det: Gestik, mimik, sådan går du, sådan står du.

....

 

....

Based on observations from your latest live performance you get exercises and e-learning enabling  you to practise easily between training modules.

..

Med udgangspunkt i observationer fra din seneste performance får du øvelser og e-learning, så det er nemt at øve mellem træningsmodulerne.

....

module5_5Artboard 1-8.png

....

Your training course is evaluated and together we ensure that you have a good end result.

..

Dit træningsforløb evalueres, og vi sørger for, at du kommer godt videre.

....

 
 

 

....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours.

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt og i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

Toolbox elements