Dette kursus er målrettet jer - en gruppe af individuelle personligheder der har brug for bedre at kunne forstå hinandens forskellige måder at kommunikere på. Under kurset udvikler vi ét fælles sprog - én fælles kommunikationsstrategi.

  


Dit team har fået tildelt forskellige ansvarsområder med tilhørende KPI’er af jeres overordnede. Der er pres på for at leve op til kravene. I forhold til at performe godt – hver især og sammen – og levere resultater indenfor stramme deadlines. I har brug for at kunne samle trådene hurtigt ved hjælp af klar og tydelig kommunikation, enten som team eller som peers.

Du vil lære at: 

Brug din stemme og dit kropssprog - inden for gruppens rammer

Tolke - hinandens stemmeføring, kropssprog og talestil

Udvikle fælles kommunikationsstrategier - indenfor jeres teams og i forhold til ledelsen

Mødes som ligeværdige - og samtidig forstå hinandens forskelligheder

 

Struktur & Priseksempel

Groupe program - half day, one day or 2 days
Level 1 from 17.500 DKK. 

Call us, so we can tailor a specific program to you.


In addition to the above points aimed specifically at the group, we also make individual use of the toolbox and learnings from the Managerial course.


At Ministry of Music we have a long history of satisfying Teams & Peers 

Testimonials