Flere og flere virksomheder bruger skræddersyet e-learning som en del af deres uddannelsesprogrammer. Det er en rigtig god ide, fordi der er dokumenteret effekt i at bruge e-learning som en del af undervisningen. Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling peger i en rapport på hvad effekten typisk er:

 

e-learning_icon_smallArtboard 1-8.png

·       Øget salg

·       Større kundeloyalitet

·       Markedsfastholdelse - styrket konkurrenceposition

·       Større medarbejderloyalitet

·       Styrket videndeling og samarbejde

·       Tidsbesparelser og fleksibilitet - mindre tid væk fra arbejde

·      Volumenoptimering - flere medarbejdere kan opkvalificeres for samme midler


CASE

CPH lufthavne ønskede at træne deres servicevendte medarbejdere i hvordan de med deres stemme, kropssprog, talestil og det mentale kunne ændre en dårlig kundeoplevelse til en god kundeoplevelse både for dem selv – den enkelte medarbejder - og for medarbejderens kunde. Derfor hjalp vi dem til at udarbejde specifikke strategier inde for brug af stemme, kropssprog, talestil og det mentale. Både når medarbejderen rent faktisk havde mulighed for at hjælpe kunden. Men også i de situationer hvor medarbejderen gerne ville hjælpe men enten ikke kunne eller ikke havde bemyndigelse til at hjælpe. I disse situationer handler det om at være venlig men bestemt. 


"Materialet som vi har udviklet i samarbejde med Ministry of Music med fokus på stemme, kropssprog, det mentale samt talestil – de ord vi bruger, er jeg glad for at bruge i mit daglige undervisningsarbejde. Som underviser er det vigtigt at kunne videregive nogle klare fokuspunkter, råd og guidelines for hvordan man skal bruge sin stemme og sit kropssprog, det man tænker og opmærksomhed på de ord der er gode at bruge også når kommunikationen bliver svær. Materialet er godt pædagogisk gennemarbejdet med klare eksempler og lige til at gå til."

Per Brøndt, CPH  & Henrik Henriques, instruktør