....

At Ministry of Music, we know that training is a matter of trust. We know how important it is for your development to be matched with a trainer with the right personality and with the right set of skills. Therefore, we as coaches have different approaches to voice, body language, speaking style and mentality. You can read more about it here.

..

Hos Ministry of Music ved vi, at træning er et tillidsspørgsmål. Vi ved hvor vigtigt det er for din udvikling, at du bliver matchet med en træner med den rigtige personlighed og som samtidig har de rigtige færdigheder. Derfor har vi som trænere forskellige indfaldsvinkler til stemme, kropssprog, talestil og det mentale. Det kan du læse mere om her.

....

 

....

We work with your

Body language
Posture
Voice & tonality
Nervousness
Eye contact
Presentation structure

..

Vi arbejder med

Kropssprog
Kropsholdning
Stemme & toneleje
Nervøsitet
Øjenkontakt
Præsentations struktur

....


 

 

With the music as our platform, we continue to explore new techniques and new ways to develop you. Through personal coaching, exercises and group interactions, we illustrate to you and your team how we all have our very unique personal expression, and teach you how to develop your potential and perform strongly and consistently.

The music begs you to listen, to cooperate and to live in the present moment - and is therefore a powerful catalyst for increasing your own personal impact.

We believe that while each person has a unique communication style, we can teach and bring this out through a series of tested and proven learnings.

Our programs range from individual one-on-one coaching, through company specific programs to open courses. Each is tailored to the specific participants and the company or person's context.

We love being together with our customers and can therefore not always pick up the phone when you call. If we don’t answer right away, please leave a message or send us and message in the contact form.

..

Med musikken som vores platform, fortsætter vi med at udforske nye teknikker og metoder til at udvikle dine færdigheder. Gennem personlig træning, øvelser og interaktion i grupper, illustrerer vi for dig og dit team, hvordan vi alle har vores unikke måde at udtrykke os på. Vi lærer dig, hvordan du udvikler dit potentiale, og hvordan du performer stærkt hver gang.

Musikken tigger dig om at blive lyttet til, om at samarbejde og om at være i nuet – det er derfor en kraftfuld katalysator for at øge din egen personlige gennemslagskraft.

Vi ved, at gennem vores træningsprogrammer, vil dine non-verbale kommunikations færdigheder blive forædlet. Dette sker igennem en række grundigt testede og dokumenterede teknikker og metoder som sikrer, at du får dit budskab igennem.

Vores programmer strækker sig fra en-til-en trænings sessioner, videre til specifikke virksomheds programmer og over til åbne kurser. Hvert program er skræddersyet specifikt til at passe ind i deltagernes og virksomhedens kontekst.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 

Team Ministry of Music

Nete Nørgaard – Nielsen

Laurits Dragsted

Neel Teilmann

Karen Strande

Louise Schrøder

Per Barrett-Eriksen


fade_out_BGArtboard 1-8.png

What our customers say

 

Gallery


....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours.

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt og i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre.

....