....

You’re in the executive suite. The organization expects you to lead the company tightly yet with empathy and passion. Stakeholders, partners and board of directors - they all have different mindsets and therefore needs to be approached with different communication strategies.

..

Du er i c-suite segmentet. Det forventes, at du leder din organisation med fast hånd, empati og passion. Stakeholders, partnere og din bestyrelse - de har alle forskellige mindsets og skal derfor imødekommes med forskellige kommunikations strategier.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

....

You will learn to:

Speak to large audiences – at conferences, town hall meetings or through company branded videos (situation, subject, audience)

Deliver a message firmly and confidently – at board meetings and to the media

Manage communication challenges with a busy schedule – focus on when and how to communicate:  personally and directly, with or without urgency, and how to lead executive meetings

Discover your strengths and weaknesses and personal communication style - are you primarily assertive or empathetic? Overly calm or with a tendency to rush? Is your way of speaking direct and bold or controlled and self-conscious?

Structure & price examples

price on request 

Call us, so we can tailor a specific program to you.

..

 

DU LÆRER AT:

Tale til et stort publikum – som keynote speaker til konference eller gennem videobranding af virksomheden. (situation, emne, modtagere)

Levere klare budskaber med overbevisning – til bestyrelsen såvel som til medierne. 

Håndtere kommunikationsudfordringer også når du har travlt – håndtere din kommunikation så du med kort varsel og uden tid til fordybelse er forberedt på at levere et statement til pressen eller medierne

Kende din styrke og dit forbedrings potentiale – din personlige talestil. Er din kommunikationsstil primært assertiv eller empatisk: overordnet rolige eller med en tendens til at skynde dig unødigt, en mere tilfældig eller struktureret talestil?

Struktur & pris eksempel

pris på forespørgsel  

Vores erfaringer viser, at hver topleder kommer til os med sit unikke kommunikationspotentiale, unikke baggrund og unikke sæt af færdigheder.

Derfor er strukturen på dette træningsprogram mindre stram end på de øvrige juniorkurser. I stedet skræddersyes programmet individuelt til den enkelte leders situation og til tider turbulente kalender.

Kontakt os, så vi kan skræddersy et træningsprogram specielt til dig.

....


....

Your organization expects you to be visible, a passionate leader with public speaking skills and an ability to inspire others. Your stakeholders in the business units expect you to motivate and lead them on a daily basis while remaining firm and calm. Your peers expect a calm partner to liaise with in a constructive manner. Your board expects tangible results, delivered convincingly.

Each situation requires different communication skills. Different levels of understanding. Different presentation structures.

This program is primarily aimed at executives who have already mastered the basic leadership and communication skills. You are now navigating at a strategic level, and getting it right the first time is a must.

In “toolbox” you'll find the techniques you need to peak perform with your voice, your body language, your speaking style and the right mentality. Let our toolbox become yours.

..

Din organisation forventer, at du er synlig, en passioneret leder med gode talegaver og et stort talent for at inspirere andre. De mennesker, der refererer direkte til dig, forventer at du motiverer og leder dem i deres daglige arbejde. Dine peers forventer en partner, der holder hovedet koldt og har hjertet på rette sted såvel i forhandlinger som i det daglige arbejde. Din bestyrelse forventer håndgribelige resultater leveret med overbevisning. Hver situation kræver forskellige kommunikationsfærdigheder, forskellige niveauer af empati og forskellige måder at præsentere og begå sig på.

Dette træningsprogram er primært henvendt til c- level executives, som allerede mestrer de mest basale leder - og kommunikationsfærdigheder. Du navigerer nu på et strategisk højt niveau, hvor der sjældent er plads til en ”second chance”. 

I ”toolbox” finder du de teknikker der skal til for, at du kan udnytte dit fulde potentiale i - din stemme, dit kropssprog, din tale stil og det mentale. Her bliver vores teknikker til dine teknikker.

....


    Testimonials