....

This course is aimed at managers who have proven their skills and enjoy team leader responsibility. Usually at the mid-stage of your career, you are required to produce valuable results and aim to position yourself for the next step upwards within a few years.

..

Dette træningsprogram er målrettet managers og ledere, som allerede har bevist deres evner og nyder ansvaret som teamleder. Du er typisk i midten af din karriere, hvor det kræves af dig, at du producerer værdi og skaber synlige resultater for at nå næste karriereskridt inden for et par år.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
executive_icon_imageArtboard 1-8.png

....As a manager, you communicate on a daily basis with your team, your peers and your seniors. You prepare for the perfect and enthusiastic presentation of your plan, the intensive one-on-one conversation with a colleague, or the difficult conversation with a team member. Your team members, who report directly to you, expect you to motivate them and lead them according to the organization's strategy and according to the challenges in the ever changing corporate environment. In short, you are the organization's overseer who needs to understand the finer details while still maintaining an overall view

Let our toolbox become yours

..

Som manager kommunikerer du på daglig basis med dit team, dine linje ledere og dine overordnede. Du forbereder dig på den perfekte og passionerede fremlæggelse af jeres strategi, den krævende én-til-én samtale med en kollega, eller den svære samtale med et teammedlem. Dit team, der refererer direkte til dig, forventer, at du på passioneret vis motiverer og leder dem i forhold til organisationens strategi og de udfordringer og forandringer, der hele tiden opstår. Kort sagt er du organisationens blæksprutte, som skal have forståelse både for detaljen og samtidig også have forståelse for de overordnede linjer.

De enkelte situationer stiller krav til forskellige kommunikations strategier.

Lad vore teknikker blive til dine

....

 

 

....What you will learn

Lead your team - communicate clearly

Appraisals - listen, include and motivate

Dare the confrontation

Give feedback -  empathy and firmness

Win commitment - from peers and seniors

Inspire trust

Structure & price examples

Individual program - 15 hrs

29.500 DKK, ex. vat

Contact us, so we can tailor a specific program to you.

..

 

Du lærer at:

Lede dit team - gennem klar kommunikation

Tale til et stort publikum - og bruge nervøsiteten konstruktivt

Lytte -  inkludere og motivere

Turde tage konfrontationen

Give feedback - empatisk og bestemt.

Få større engagement - fra linje ledere og overordnede

Skabe større tillid omkring dig

 

Struktur & priseksempel

Individuelt træningsprogram - 15 timer

 29.500 kr. ex. moms

Kontakt os, så vi kan skræddersy et program til dig.

....


Testimonials