....

You may have an important presentation that you are working towards. You may be a speaker, an experienced presenter or a PHD student

..

Du har måske en bestemt præsentation du arbejder frem imod. Du kan være foredragsholder, en erfaren oplægsholder eller PHD-studerende

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 
public speaking smallArtboard 1-8.png

....

You will learn the following:

Getting off to a good start with your performance - by making the introduction relevant to your subject and to the audience. You become aware of your warmth and how it affects your audience from the moment you enter the room.

How to create a common thread and a good overall view -  for the recipients which makes it easy for the audience to maintain concentration over a longer period of time.

Techniques to recall what you need to remember – by remembering the overall structure of your presentation, you are free to improvise based on your preparation.

The impact of the pauses - in your speech which gives your recipient the opportunity to absorb what has been said.

An explicit articulation, a good posture and the intonation of your voice - will get the message through to your audience and give your performance life.

How to handle nervousness - before, during and after your performance through mental training and breathing techniques.

..

DU LÆRER: 

At komme godt fra start med din performance - ved at gøre introen relevant og nærværende for tilhørerne. Du bliver bevidst om din udstråling og hvordan den påvirker din modtager fra det øjeblik du træder ind ad døren

At skabe et godt overblik og have en god rød tråd, som gør det nemt for tilhørerne at fastholde koncentrationen. Også over længere tid  

Teknikker til at kunne huske det, du skal huske  - når du husker den overordnede opbygning er du fri til at improvisere ud fra din forberedelse

Gennemslagskraften i pauserne - som giver din modtager ro til at absorbere hvad der er blevet sagt

Klar artikulation, god kropsholdning og et indlevende tonefald, vil give budskabet og din performance liv

At håndtere eventuel nervøsitet – performance anxiety – før, under, og efter din performance gennem mentaltræning og vejrtrækningsteknikker.

....

 

thumbArtboard 1-8.png

....

Meet Marie De Tengnagel, a doctor at Rigshospitalet Traumecenter, Copenhagen in the clip below. She needed extra impact in her presentation techniques when she was about to present her PHD thesis, and thus began performance training with MoM.

For Maria, it was a matter of using the energy from her nervousness positively.  She did this by training her tone of voice, working with her body language, giving her thoughts a direction and controlling her breathing.  These techniques helped give her the PHD presentation she had always dreamed about.

..

Mød læge på Rigshospitalets Traumecenter, Marie De Tengnagel her i videoklippet. Hun havde brug for ekstra gennemslagskraft i sin præsentations teknikker, da hun skulle forsvare sin PHD-afhandling, og begyndte derfor på perfomance træning hos MoM.

For Maria handlede det om at bruge energien fra nervøsiteten positivt. Det gjorde hun, ved at træne sit udtryk i stemme, kropssprog og ved at arbejde med sine tanker og med sin vejrtrækning. Teknikkerne var med til at give hende det PHD-forsvar, som hun havde drømt om

........

Read about our toolbox

..

Lad vore teknikker blive til dine teknikker. Læs om vore teknikker her

....