....

This course is tailored for you -  a group of individuals who needs to be better at understanding each others ways of communicating. During this course we develop one common language - one common communication strategy

..

Dette kursus er skræddersyet til jer - en gruppe af personligheder der har brug for at blive bedre til, at forstå hinandens forskellige måder at kommunikere på. Under kurset udvikler vi ét fælles sprog - én fælles kommunikationsstrategi

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

....

Your team is given a set of responsibilities and guidelines by senior leadership. There is pressure on you to perform – together and as individuals – and deliver results within tight deadlines. You must be able to quickly review the situation with the help of crystal clear communication, as a department or as a group of peers. 

..

Dit team har fået tildelt forskellige ansvarsområder med tilhørende KPI’er af jeres overordnede. Der er pres på for at leve op til kravene. I forhold til at performe godt – hver især og sammen – og levere resultater indenfor stramme deadlines. I har brug for at kunne samle trådene hurtigt ved hjælp af klar og tydelig kommunikation, enten som afdeling eller som linje ledere.

....

....

You will learn to:

Use your own voice and body language - within the framework of the group

Interpret - each other’s body language

Develop joint communication strategies - within your team and together with senior leadership

Collaborate - as equals while understanding each other’s differences

Structure & price examples

Groupe program - half day, one day or 2 days
Level 1 from 17.500 DKK. 

Contact us, so we can tailor a specific program to you.

..

 

Du vil lære at: 

Brug din stemme og dit kropssprog - inden for gruppens rammer

Tolke - hinandens stemmeføring, kropssprog og talestil

Udvikle fælles kommunikationsstrategier - indenfor jeres teams og i forhold til ledelsen

Mødes som ligeværdige - og samtidig forstå hinandens forskelligheder

 

Struktur & Priseksempel

Gruppe program - halv dag, en dag eller to dage
Level 1 from 17.500 DKK. 

Kontakt os og lad os dele vores erfaringer med dig - erfaringer fra flere tusinde i samme situation.

....


In addition to the above points aimed specifically at the group, we also make individual use of the toolbox and learnings from managerial course.


At Ministry of Music we have a long history of satisfying Teams & Peers 

Testimonials