....

We have the immense pleasure of helping the talented leaders and employees of the future to unfold their full potential: their "voice" their ”body language”, their ”speaking style” – and their "mentality”. 

..

Vi har den store fornøjelse at hjælpe fremtidens talentfulde ledere og medarbejder med at udfolde hele deres potentiale: ”voice” deres stemme, ”body language” – deres kropssprog, ”speaking style” – deres talestil og ”mentality” – det mentale.

....

....

In close collaboration with the company’s visionary talent programs, we have pleasure in supporting future leadership and employee talents and abilities with three different talent growth programs. 

..

Det kræver visionær træning på en række felter at udfolde dette potentiale. Den træning sørger vi for og skræddersyr den i moduler, så den passer til  jeres og virksomhedens eksisterende eller kommende talentprogram. Vi ser en række fælles udfordringer. Derfor har vi skabt tre differentierede spor, hvor forskellige kommunikationsstrategier baner vejen til en succesfuld kommunikation.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 
 
 

....

Career starter 20 – 30 years

You are young and newly educated.  Much of what you do at work, such as holding a presentation, you’ll be doing for the first time.  You must create visible results - be seen, be heard, be understood by your customers and colleagues.  Techniques for your voice, your body language, your speaking style and mentality can boost your performance.  The sooner you get started, the better you can become.

 

Career booster 30 – 40 years

You are well on your way career wise, you have shown your potential and therefore you have been selected for this talent program.  On this level we train with more focus on the individual tasks in your everyday work life, and we refine and develop your potential so you are well equipped for the career that you are about to face.

 

Career balancer + 40 years

You are in the mid-state of your career.  Life for you is about balancing the field between specialised knowledge and management and it is quite an act.  Employee care and work/life balance will give you a natural authority in terms of the colleagues you are about to be in charge of.  As a senior employee there is much to keep track of.  At this stage, you become aware of your potential and how you can affect your audience from the moment you come through the door.  The keywords here are how to lead a team, how to speak to a large audience and how to include, motivate and confront your audience.  That way you will get their feedback, commitment and trust.

..

Karriere starter 20-30 år:

Du er ung og nyuddannet. Meget af det du gør på dit arbejde, eksempelvis at holde en præsentation, det gør du for første gang. Du skal skabe synlige resultater – bliv set, bliv hørt, bliv forstået af dine kunder og dine kolleger. Teknikker til din stemme, dit kropssprog, din talestil og det mentale kan booste din performance. Jo før du kommer i gang, jo bedre kan du nå at blive.

Karriere booster 30-40 år:

Du er godt på vej I din karriere, du har vist potentialet og derfor er du udvalgt til talentprogrammet. Her træner vi mere målrettet med de enkelte opgaver, og vi forfiner og udvikler dit potentiale, så du er godt rustet til den karrieredrejning du står foran.

Karriere balancer 40 + år

Du er i midten af din karriere. For dig handler det primært om at vælge om du vil gå specialist vejen eller om du vil gå længere ind i ledelsesdelen. Worklife balance, at opnå en naturlig autoritet overfor for de kollegaer, som du i rollen som senior manager skal chef for, er der nok at holde styr på.

Lad vore teknikker blive til dine teknikker. De teknikker vi bruger i talentprogrammerne kommer fra vores toolbox. Lær mere om vore teknikker under menupunktet  "tools"

....

 


....“Ministry of Music started by mapping my strengths and potential for development. Easily understood techniques and training was given. These tips I use every day and in one-to-one meetings, group and larger presentations where I need more personal impact and commitment from my audience. You would think training is only attributed to people who often make presentations, but I use the training mostly during one-to-one meetings and group work, and for that reason I recommend this course to anyone who wants to develop their personal communication skills”

Kristian Mohr Heen, Specialist and former graduate, Nykredit

..

Jeg har tit oplevet vanskeligheder med at fange mine lytteres opmærksomhed og har aldrig rigtig forstået hvorfor. Igennem træningen hos Ministry of Music fik jeg kortlagt mine styrker og svagheder og fokuseret indsatsen på forbedringsområder med simple forståelige tips. Den viden bruger jeg hver dag og har rimeligt godt styr på alt fra 1-til-1 møder, gruppearbejde og større præsentationer. Man kunne tro, at træningen kun er for personer, der ofte holder præsentationer. Men alle kan have stor glæde af det, fordi det udvikler den personlige formidling

Kristian Mohr Heen, specialist og tidligere graduate, Nykredit

....


....Nykredit Finance & IT Graduates:

As a graduate in Nykredit you get a unique career start where you, through permanent employment, go through an accelerated development program during a 12 month period. You will be working in a organisation which is on a journey to get even closer to our costumers. Read more about the Graduate program at Nykredit here: https://www.nykredit.dk/om-os/karriere/din-karriere/nykredit-graduate

During the programme, we will have trained them to:

Use their own voice and body language within the framework of the group: - one on one, meetings, presentations,

Deliver a message firmly and confidently (situation, subject, audience), working with the Toulmin argument model – case presentations, department meetings, customer meetings,

Handling performance anxiety and nerves – presentations

..

Nykredit Finance & IT Graduates:

Som graduate i Nykredit får du en unik karrierestart, hvor du med en fastansættelse gennemgår et accelereret udviklingsforløb på 12 måneder. Du kommer til at arbejde i et Nykredit, som er på en rejse, hvor vi rykker endnu tættere på vores kunder. Læs mere om at være graduate hos Nykredit her: https://www.nykredit.dk/om-os/karriere/din-karriere/nykredit-graduate

....


....

“We wished to boost the impact of the union representatives in the talent programme “spydspids”. Ministry of Music was a reliable choice and already known in Danish Metal. During the Ministry of Music training our talented union representatives worked hard – on training according to their communication in the media, the importance of communicating with the members of the union, or as representatives for their colleagues. Techniques were given to them to handle nerves, to have convincing body language and voice, to communicate clearly, to put themselves in the shoes of the recipient and techniques to empower their argumentation skills. Our feedback to Ministry Of Music was good and I highly recommend their training to others."

Keld Brødsgaard, Dansk Metal Union

..

Spydspids uddannelsen i Dansk Metal består af særligt udvalgte tillidsrepræsentanter som skal boostes i kommunikation og personlig udvikling. Derfor valgte jeg at samarbejde med Ministry of Music, som jeg har gjort før, for at booste spydspidsernes kommunikationsfærdigheder. Særligt i forhold til den kommunikation de kommer til at have i medierne, overfor medlemmerne eller som repræsentant over for deres kollegaer: De fik teknikker til at håndtere nervøsiteten, teknikker til med stemme og kropssprog at fremstå overbevisende, teknikker til at sætte sig i modtagers sted og formidle budskabet klart og tydeligt og teknikker til at få det mest optimale ud af stemmen. Der var rigtig gode tilbagemeldinger på træningen og jeg kan varmt anbefale træningen til andre."

Keld Brødsgaard, Dansk Metal

....


....

Novo Nordisk: Emerging Leadership Programme

The Novo Nordisk: Emerging Leadership Programme is a stepping stone for talented upcoming leaders and specialists. They will, within the programme, kick start their career:  technical, personal and professional. 

Dansk Metal: “Spydspidserne” 

The talent programme: “Spydspids” is a stepping stone for talented union representatives. They will, within the programme, kick start their career according to their role in the media, personal development and technical knowhow of their union Danish Metal.

..

Novo Nordisk: Emerging Leadership Programme

Emerging Leadership Program " er en trædesten for kommende ledere og specialister. I dette træningsprogram for deltagerne både mulighed for at udvikle specialistrollen. Programmet er en teknisks, personlig og professionel kick starter.  

Dansk Metal: “Spydspidserne” 

Dansk Metals talentprogram:  “Spydspids” er et talentprogram for unge talentfulde fagforenings repræsentanter. De vil i løbet af træningsprogrammet kick starte deres nye rolle i forhold til medierne, de vil udvikle sig personligt og de bliver trænet i teknisk know how inden for Dansk Metals rammer.

....


SYDTALENT (Region Syddanmark) er et talent udviklings program for læger, sygeplejersker og portører. 

"Man skal være skabt af et særligt stof for at være leder i sundhedsvæsenet. Efter min bedste overbevisning findes der ikke noget mere komplekst system at være leder i. Derfor skal vi også værne om dem, der viser interesse. Min egen erfaring er, at man med alle de forventninger fra patienter, pårørende og politikere ikke vil kunne gå fejlfri igennem sit lederliv. Det skal man være robust for at stå model til i en organisation, hvor det bogstaveligt talt handler om liv og død".

Peder Jest, Direktør, Region Syddanmark, citat fra artiklen ”OUH’S ledere skal kunne engagere!


....

PLEASE CONTACT US TO LET US KNOW HOW WE CAN HELP YOU DEVELOP THE TALENTS IN YOUR COMPANY

..

 RING TIL OS SÅ VI SAMMEN KAN LÆGGE EN PLAN FOR HVORDAN VI UDVIKLER TALENTET I DIN VIRKSOMHED

....


....

Read about our toolbox

..

Lad vore teknikker blive til dine teknikker. Læs om vore teknikker her

....