speakingArtboard 1-8.png

....

Often we forget to customize the message to meet the situation, the recipients or the time frame available.

..

Vi glemmer ofte at tilpasse vore budskaber til situationen, modtagerne og den tidsramme, vi har til rådighed.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png
 

....

To prevent the loss of important information, you will be trained in communicating your message, keeping it short and to the point.  And you will learn how to adapt the message to the present audience or recipients.

In this program, you will get a chance to work with the most important elements in your language:   The way you prepare your performance, the way you choose and use the language in which you speak. 

You learn to put yourself in your audience's place and to communicate the same message differently - depending on the audience and the situation.

To strengthen your point of view, you will be working with Toulmins discussion model in practice - and you will also become better by learning from others

..

For at undgå at vigtig information går tabt, bliver du trænet i at kommunikere dit budskab kort og præcist, og du vil lære at formidle og tilpasse budskabet til dine modtagere.

I dette program får du muligheden for, at arbejde med alle elementer i din mundtlige retorik: Måden du forbereder dig på og den måde, du bruger ordene på.

Du lærer at sætte dig i din modtagers sted og formidle det samme budskab - afhængigt af modtager og situation.

For at styrke din argumentation arbejder vi med Toulmins diskussionsmodel i praksis - og du vil også blive bedre ved at lære fra andre.

 

....

How to use the full capacity of your speaking style

..

Hvordan du udnytter din talestils fulde kapacitet

....

 

....

How to build a strong argument:  beliefs, evidence, warrant, etc

..

Sådan opbygger du en stærk argumentation: Påstand, belæg, hjemmel, etc.

....

....

Speaking style - five processing phases:  Know your audience, how to customize the same message to different recipients and how to use the ETOS, LOGOS and PATOS to hold your audience’s attention.

..

Retorikkens 5 forarbejdningsfaser: Hvem er din modtager, hvordan tilpasser du det samme budskab til forskellige modtagere og hvordan kan du bruge ETOS, LOGOS og PATOS til at fastholde din modtager.

.... 

....

The things that support your speaking style - you can adjust your presentation, your speaker’s notes and train your technique to achieve what you need to remember.

..

Det, der understøtter din mundtlige retorik - du får justeret dine slides, talekort og noter og får teknik til at huske dét, du skal kunne huske.

....

....

How to see through your opponent’s arguments.

..

Sådan gennemskuer du andres måde at argumenterer på.

....

....

Your training course is evaluated and together we ensure that you achieve a good result.

..

Dit træningsforløb evalueres og vi sørger for, at du kommer godt videre.

....

 
 

....

Could you improve your own communication style ?

Every person and his or her background is different. Contact us today - we would love to discuss you and yours.

..

Kan du forbedre din kommunikationsstil ?

Din stemme er unik. Kontakt og i dag, så vi kan hjælpe dig godt videre.

....

fade_out_BGArtboard 1-8.png

Toolbox elements